roubená chalupa

Chodov
Starobylá chodská vesnice s několika dochovanými doklady lidové architektury. Smírčí kříže.

Historické jádro vsi Jablečno
Historické jádro vsi bylo v roce 1995 prohlášeno vesnickou památkovou zónou.

Historické jádro vsi Kanice
Vesnická památková zóna.

Historické jádro vsi Pocinovice
Od roku 1995 památková zóna.

Historické jádro vsi Radějov
Celistvý soubor roubené lidové architektury z 18. a 19. století.

Historické jádro vsi Stráž
Západní a střední část vsi je od roku 1995 památkovou zónou.

Historické jádro vsi Vejvanov
Dosud je ve vesnici poměrně velké množství roubených staveb.

Historické jádro vsi Zahrádka
V Zahrádce najdeme řadu cenných venkovských stavení. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Městské domy ve Zbirohu (čp. 50, eč. 155, 159)
Lidová architektura z 19. století.

Mlýn v Ostrovci (čp. 12)
Známý pod názvem Zimův nebo také Ostrovecký mlýn.

Postřekov
Nejlidnatější z chodských vsí. Bohatý folklór. Hasičské muzeum.

Špitál v Rabštejně nad Střelou (čp. 38)
Pozoruhodná stavba s roubeným přízemím a hrázděným patrem.

Stanětice
Obec Stanětice známá pobytem Boženy Němcové. Původně gotický kostel sv. Kunhuty.

Studená
Jedna z nejvýznamnějších lokalit roubené lidové architektury na horním toku Berounky. Vesnická památková zóna.

Venkovské domy v Rybnici (čp. 2, 3, 8, 31)
Cenný soubor roubené lidové architektury, především ve východní části návsi.

Venkovské usedlosti v Chodově (čp. 40, 70, 71)
Roubené domy na východní straně návsi.

Venkovské usedlosti v Dobřívu (čp. 5, 7, 9, 13, 16, 43, 54, 164, eč. 95)
Soubor venkovských usedlostí.

Venkovské usedlosti v Drahoňově Újezdě (čp. 3, 6)
Dvě venkovské usedlosti z 18. století.

Venkovské usedlosti v Hořehledech (čp. 32, 37)
V Hořehledech je k vidění několik zajímavých dokladů lidové architektury. 

Venkovské usedlosti v Hůrkách (čp. 1, 2, 3, 5)
Soubor hodnotných staveb ze starší generace lidové architektury Manětínska a severního Plzeňska z přelomu 18. a 19. století.