Říšské předměstí

Českobratrský kostel M. Jana Husa v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1722)
Reprezentativní meziválečnou stavbu českobratrského kostela realizoval v letech 1924 až 1925 Bohumil Chvojka, který se podílel i na jeho poválečné obnově.

Stodola v Plzni-Jižním předměstí (čp. 2771)
Klasicistní stodola s mohutnou polovalbovou střechou a klenutým sklepením se nachází v Divadelní ulici, vznikla pravděpodobně ve dvacátých letech 19. století jako součást komplexu, který měl poskytovat administrativní a hospodářské zázemí...