renesanční náhrobníky

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané
Dnešní podobu starobylého kostela Nanebevzetí Panny Marie určila pozdně barokní přestavba v půli 18. století, sakrální památka se pyšní nádherným volutovým štítem a souborem gotických i renesančních náhrobníků.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích
Gotický kostel postaven kolem roku 1500, barokní fara z poloviny 18. století.

Kostel Nejsvětější Trojice v Novém Sedlišti
Kostel Nejsvětější Trojice stojí na mírném návrší nad Novým Sedlištěm, dlouho zanedbávaná pozdně barokní stavba prochází pozvolnou obnovou.

Kostel sv. Ondřeje v Krašově
Tribunový kostel ze 12. století, dnes značně zdevastovaný.