proluka

Historické jádro vsi Hlince
Cenný soubor lidové architektury, vesnická památková zóna.