Pražská brána

Plzeň-Vnitřní Město
Jedno z nejmladších a brzy i největších královských měst vzniklo přeložením tzv. Staré Plzně, na území dnešního Starého Plzence, na výhodnější místo v Plzeňské kotlině koncem 13. století.

Pražský most v Plzni
Po nejstarším dochovaném plzeňském mostě vedla norimberská obchodní stezka směrem k Pražské bráně.