požár

Blovice
Blovice představují jedno z hlavních center okresu Plzeň-jih. První zmínka pochází z roku 1284. Mezi zajímavé památky patří kostel sv. Jana Evangelisty. Významným rodákem je autor československé státní vlajky Jaroslav Kursa.

Děkanství v Nepomuku (čp. 1)
Rozlehlá budova nepomuckého arciděkanství se nachází vedle kostela sv. Jakuba Většího. Stavba pochází z roku 1678. V části objektu dnes sídlí Svatojánské muzeum. 

Fara ve Vidžíně (čp. 8)
Areál fary byl počátkem 90. let přestavěn na penzion.

Historické jádro Města Touškova
Město Touškov si dodnes zachovává půvabné panorama a především svou památkovou podstatu, pro niž bylo v roce 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou.

Historické jádro vsi Lhota pod Radčem
Vesnice návesního typu s mladší vnitřní zástavbou.

Hospodářský dvůr v Tlučné
Rozsáhlý vrchnostenský hospodářský dvůr.

Hřbitovní kaple sv. Rosálie v Radnicích
Uprostřed hřbitova stojí orientovaná kaple sv. Rozálie, v severozápadním nároží hřbitova budova márnice (hrobnický domek).

Kasejovice
Město Kasejovice najdeme nedaleko Nepomuku. První zmínka pochází z roku 1264. Mezi zajímavými památkami vyniká kostel sv. Jakuba či židovské ghetto se synagogou.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích
Dominantou Přeštic a okolí je monumentální barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie vystavěný dle návrhu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera a v roce 2008 prohlášený za národní kulturní památku.

Kostel Nejsvětější Trojice v Mešnu
Kostel se stal dominantou obce, jeho štíhlá věž je viditelná již zdálky.

Kostel Nejsvětější Trojice v Mlečicích
Původně gotický jednolodní kostel s věží v ose západního průčelí s polygonálně uzavřeným presbytářem.

Kostel Povýšení sv. Kříže v Tisu u Blatna
Původní kostel býval zasvěcen sv. Jiří a jeho existence je doložena již v roce 1227.

Kostel sv. Bartoloměje ve Volduchách
Filiální kostel sv. Bartoloměje postaven koncem 14. a nebo v 15. století v gotickém slohu.

Kostel sv. Jana Křtitele v Kladrubech
Dlouholetá neúdržba se podepsala na špatném stavu kostela.

Kostel sv. Jana Křtitele v Úterý
Původní kostel byl zničen při velkém požáru města v roce 1694, roku 1698 nahrazen novostavbou.

Kostel sv. Jiří v Lukové
Kostel se dnes ocitá v havarijním stavu a prakticky bez mobiliáře.

Kostel sv. Vavřince ve Stupně
První písemná zpráva o kostelu pochází z roku 1352.

Měšťanské domy v Domažlicích
Většina domů na náměstí Míru má zachovalé původní historické gotické jádro.

Městské domy v Kasejovicích (čp. 28, 30, 36)
V Kasejovicích najdeme více starých domů, které jsou dokladem velké přestavby způsobené opakovanými požáry. Mezi nimi vynikají objekty čp. 28, 30 a 36. 

Městské domy v Nepomuku (čp. 3, 30, 73, 179, 185)
V Nepomuku najdeme větší množství historicky cenných městských domů. Mezi nimi vynikají stavby čp. 3, 30, 73, 179 nebo 185. V domě čp. 179 bývala umístěna škola. Jádro domu čp. 185 pochází ze 14. století.