pomník obětem

Chomle
Nejstarší zmínka o Chomli pochází z roku 1352. Nejprve byla vesnice v majetku drobných šlechticů, roku 1453 byla připojena k březinskému zboží, později k radnickému panství.

Historické jádro vsi Hlince
Cenný soubor lidové architektury, vesnická památková zóna.

Radonice
Vesnice se starým osídlením. Zajímavá lidová architektura.