Pivoň

Augustiniánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Domažlicích
Klášter založený roku 1287 Václavem II.

Kostel sv. Mikuláše v Šitboři
Kostel poprvé zmíněn k roku 1359.

Šitboř
Kdysi bohatá vesnice, ruina kostela sv. Mikuláše. Místo, po kterém se psal autor „Oráče z Čech.“ 

Vranov
Poblíž vesničky Vranov na Domažlicku se nachází zřícenina hradu Starý Herštejn (Hirštejn), který patřil českým králům, arcibiskupům i loupeživým rytířům.

Ždánov
Historie obce byla spojena nejprve s klášterem v Pivoni, později s výrobou porcelánu.

Zřícenina hradu Starý Herštejn
V překladu zní název hradu Jelení kámen, či Jelení skála.