pamětní kříž

Boží muka ve Světci
Kamenná sloupková boží muka.

Fara v Kotouni (čp. 1)
Blízko kostela Narození Panny Marie v Kotouni najdeme patrovou barokní budovu fary.

Historické jádro vsi Řesanice
V Řesanicích najdeme několik cenných dokladů lidové architektury. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Historické jádro vsi Stráž
Západní a střední část vsi je od roku 1995 památkovou zónou.

Historické jádro vsi Zahrádka
V Zahrádce najdeme řadu cenných venkovských stavení. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Hraniční kámen u Třemošné
Litinový hraniční sloup, vymezující hranice plaského panství.

Kaple Navštívení Panny Marie v Přehýšově
 Kaple Navštívení Panny Marie postavena v roce 1893.

Kaple sv. Markéty v Klášteře
Kapli sv. Markéty najdeme na návsi v Klášteře. Sousedí s obvodovou zdí s okénky a raně gotickým portálem, jež je pozůstatkem zničeného cisterciáckého kláštera.

Kaple sv. Vojtěcha v Kasejovicích
Nedaleko Kasejovic se v lokalitě zvané Bouček nachází kaple sv. Vojtěcha, jež byla podle tradice postavena u studánky s léčivou vodou.

Kaplička a pamětní kříž v Doubravě
Pozdně barokní zděná kaplička sv. Václava z přelomu 18. a 19. století.

Kaplička v Trojanech
Zděná čtyřboká kaple z 19. stolet.

Kostel Narození Panny Marie v Kotouni
Barokní kostel Narození Panny Marie v Kotouni je díky své poloze na návrší vidět ze širšího okolí. Zajímavostí je kostnice, umístěná pod východním průčelím. Na návrší u kostela stojí také budova fary. 

Kostel Povýšení sv. Kříže v Chotíkově
Klasicistní novostavba z let 1834-1835.

Kostel sv. Ducha ve Všerubech
Gotický kostel sv. Ducha, připomínaný již k roku 1365.

Kostel sv. Jana Evangelisty v Blovicích
Barokní kostel sv. Jana Evangelisty stojí nad řekou na okraji městského jádra. Vybudován byl v letech 1760–1767. Za kostelem se nachází pohřební kaple sv. Kříže. 

Kostel sv. Jiljí v Budislavicích
Kostel sv. Jiljí v Budislavicích byl založen ve 2. polovině 13. století. Později byl barokizován. Poblíž kostela se nachází klasicistní fara.

Kostel sv. Jiljí v Krašovicích
Kostel postaven mezi léty 1778 a 1785 nákladem Náboženského fondu na místě středověké stavby.

Kostel sv. Jiří v Hradci
Farní kostel sv. Jiří dominuje obci Hradec. Původně gotická stavba byla v 19. století upravena novogoticky. Blízko kostela se nachází patrová barokní fara.

Kostel sv. Máří Magdalény ve Stodě
Kostel sv. Máří Magdalény ve Stodě je trojlodní stavba s věží nad západním průčelím. Původní kostel byl roku 1843 nahrazen novostavbou.

Kostel sv. Martina ve Strážišti
Orientovaná jednolodní stavba s užším polygonálním presbytářem, k němuž na severu a jihu přiléhají dvě hranolové věže s cibulovitými báněmi.