Oldřich z Letin

Letiny
Rozlehlá vesnice Letiny leží nedaleko Přeštic a Blovic. Poprvé je zmiňována v roce 1248.