obloučkový dekor

Českobratrský kostel M. Jana Husa v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1722)
Reprezentativní meziválečnou stavbu českobratrského kostela realizoval v letech 1924 až 1925 Bohumil Chvojka, který se podílel i na jeho poválečné obnově.

Kaplička sv. Jana Křtitele
První zmínka o kapli je z roku 1630, ale původní stavba byla zbořena v roce 1892. Dnešní kaple sv. Jana Křtitele byla dostavena v roce 1894.