Národopisná výstava českoslovanská

Historické jádro vsi Radějov
Celistvý soubor roubené lidové architektury z 18. a 19. století.