náhrobník

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Seči
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Seči býval původně gotickou stavbou, později byl upraven barokně.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Těnovicích
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Těnovicích představuje gotickou jednolodní stavbu. Později byl barokizován. Pod ním stojí barokní fara.

Kostel Narození Panny Marie v Chotěšově
Kostel Narození Panny Marie se nachází poblíž klášterního areálu v Chotěšově. Jako farní je zmiňován již roku 1366. Později byl barokizován.

Kostel Narození Panny Marie v Osvračíně
V jádru gotická stavba ze 14. století.

Kostel Povýšení sv. Kříže v Prádle
Kostel Povýšení sv. Kříže najdeme v obci Prádlo nad návsí. Původně gotická stavba byla později barokizována a v 19. století výrazně přestavěna. 

Kostel Povýšení sv. Kříže v Újezdě Svatého Kříže
Gotický kostel ze 14. století, barokně přestavěn. KE kostelu patří také budova fary z druhé poloviny 17. století.

Kostel sv. Anny v Pňovanech
Středověký kostel upravovaný v 17. a 18. století.

Kostel sv. Ducha ve Všerubech
Gotický kostel sv. Ducha, připomínaný již k roku 1365.

Kostel sv. Jakuba Většího v Nepomuku
Kostel sv. Jakuba Většího v Nepomuku je gotický s volně stojící barokní zvonicí. Za Josefa II. byl zrušen, poté využíván jako sýpka a později opraven v novogotickém stylu.

Kostel sv. Jakuba Většího v Prusinech
V osadě Prusiny nad obcí Nebílovy se nachází kostel sv. Jakuba Většího. Kromě něj zde stojí ještě barokní fara a budova někdejší školy. 

Kostel sv. Matěje v Horšicích
Gotický kostel sv. Matěje patří mezi starobylé památky. Jako farní kostel je připomínán již roku 1356. V baroku k němu byla připojena pohřební kaple sv. Kříže.

Kostel sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí
Kostel sv. Mikuláše najdeme ve Spáleném Poříčí na náměstí. Farní kostel tady existoval již ve 14. století. 

Kostel sv. Mikuláše ve Zbirohu
Původně gotický kostel přestavěn v roce 1716.

Kostel sv. Ondřeje v Krašově
Tribunový kostel ze 12. století, dnes značně zdevastovaný.

Kostel sv. Petra a Pavla v Dolním Jamném
Kostel románského původu, v 18. století barokizován.

Kostel sv. Petra a Pavla v Horšovském Týně
Kostel s přístupnou věží.

Kostel sv. Prokopa v Letinech
Kostel sv. Prokopa stojí v obci Letiny na mírném návrší. Původně se jednalo o gotickou stavbu ze 14. století, později byl barokizován. 

Kostel sv. Václava v Tachově
Gotický kostel ze 13. století byl po roce 1558 renesančně přestavěn, v 19. století se využíval jako windischgrätzká hrobka.

Kostel sv. Vavřince ve Vrčeni
Kostel sv. Vavřince je dominantou Vrčeně. Jedná se o původně gotickou stavbu, jež byla v 19. století upravena ve stylu novogotiky.

Kostel U Svatých v Domažlicích
Původní kostel patrně ze 14. století, dnes z velké části přestavěn.