mohylové pole

Chrastavice
Obec, kterou si kdysi oblíbila Božena Němcová. Na návsi smírčí kámen, za vsí v lese mohylové pohřebiště z doby bronzové přístupné po turistické značce.

Halštatské hradiště u Štítar
Pozdně halštatský dvorec na ostrožně nad Hostěticemi.

Horní Kamenice
Poblíž obce Horní Kamenice se nacházejí zbytky tajemného Hrádku, nazývaného také Lacembok.

Medná
Romanticky působící malá vesnička, oblíbené místo rekreace.

Milavče
Místo známé z pověstí o sv. Vojtěchovi. Léčivý pramen Vojtěška na návsi. Nedaleko byl nalezen slavný milavečský vozík (mohyly z doby bronzové).

Mohylník u Medné
Halštatské mohyly.

Štítary
Ves pod starobylým hradištěm Tasnovice/Štítary.

Třebnice
Vesnice s kostelem sv. Jiljí.

Zahořany
Vesnice se zajímavou lidovou architekturou. Nedaleké Bořice navštěvovala Božena Němcová.