mlýn

Tlumačov
Stará chodská vesnice. Kaplička. Smírčí kříž, ke kterému se váže smutná balada. Dějiště děsivé a ještě smutnější pověsti o Zdanovcovi.

Tvrz Měcholupy (čp. 1)
Malá vodní tvrz stojící nedaleko bývalého klasicistního zámku ve vesničce Měcholupy u Klatov byla na přelomu 15. a 16. století přestavěna v zajímavý renesanční zámek, který od konce 17. století vlastnil řád maltézských rytířů.

Úboč
Malebná obec se zbytky tvrziště v zahradě barokní fary a původně románským kostelem sv. Mikuláše.

Úterý
Městečko mimořádné urbanistické a památkové hodnoty, v roce 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu.

Venkovské usedlosti v Radonicích (čp. 9, 24)
Stavení, špýchárky, brány s překladem.

Vlkov
Malá vesnice Vlkov se nachází blízko Spáleného Poříčí a dominuje jí starý panský dvůr. Nedaleko se rozkládá výšinné sídliště Babiny.

Zahrádka
Vesnici se jménem Zahrádka najdeme nedaleko Nepomuku. V písemných pramenech je poprvé uváděna k roku 1318. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Zámek Žichovice (čp. 1)
Žichovický zámek, který nechal počátkem 17. století postavit Jan Libštejnský z Kolovrat, je ukázkovým příkladem renesančního šlechtického sídla.  

Zaniklý cisterciácký klášter Pomuk
V obci Klášter pod Zelenou horou najdeme fragmenty středověkého cisterciáckého kláštera, který byl zničen za husitských válek.

Zdemyslice
Vesnice Zdemyslice leží nedaleko Blovic. První zmínka o vsi pochází již z roku 1115.

Životice
Životice jsou malá vesnice nedaleko Kasejovic. První písemná zmínka o vsi je datována do roku 1425.

Zřícenina hradu Vimberk u Medového Újezdu
Historie hrádku není příliš jasná, neznáme ani jeho původní název, později je označován jako Vimberk, Vinberk i Melmatěj.