mlýn

Blovice
Blovice představují jedno z hlavních center okresu Plzeň-jih. První zmínka pochází z roku 1284. Mezi zajímavé památky patří kostel sv. Jana Evangelisty. Významným rodákem je autor československé státní vlajky Jaroslav Kursa.

Bohy
Ves ze 13. století se zříceninou hradu Krašov a barokním dochovaným mlýnem.

Borovy
Obec Borovy najdeme nedaleko města Přeštice. První zmínka pochází z roku 1358.

Bukovec
Na severozápadním předměstí Plzně, kolem železniční trati na Prahu, se nachází původně středověká ves Bukovec, kde se již v době laténské nacházelo opevněné hradiště.

Černice
Význam Černic, které byly v 15. století jednou z největších vsí Plzeňska, postupně až do 18. století upadal s tím, jak ztrácel význam černický rybník a mlýn na Úhlavě. Výhodná poloha při cestě na Nepomuk však opět napomohla Černicím k rozkvětu....

Chocenice
Chocenice najdeme nedaleko Blovic. První zmínka o obci pochází již z roku 1115, kdy je uváděna v souvislosti s klášterem v Kladrubech.

Chotiměř
Obec se zajímavou barokní kaplí a sochami v zámeckém parku. Za socialismu byla Chotiměř známa pobytem komunistického novináře Julia Fučíka.

Cisterciácký klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Plasích (čp. 2)
Objekt kláštera s kostelem je ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích a funguje zde několik prohlídkových okruhů.

Dominikánský klášter s kostelem sv. Vavřince v Klatovech (čp. 174)
Připomínkou působení dominikánského řádu v Klatovech je honosný barokní kostel, který na přelomu 17. a 18. století vystavěl Marc Antonius Gilmetti.

Frantův mlýn v Brdu (čp. 14)
Mlýn leží asi 3.5 km východně od Manětína, nad soutokem Lučního a Manětínského potoka.

Hlohová
Jedna z českých vesnic na někdejším panství Trauttmansdorffů. Barokní kostel sv. Jiljí.

Hořehledy
Vesnici Hořehledy najdeme nedaleko Spáleného Poříčí. K vidění jsou zde zajímavé venkovské usedlosti, nedaleko obce pak zbytky středověkého tvrziště.

Horšice
Horšice najdeme nedaleko Přeštic. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1245. Významnou památkou je původně gotický kostel sv. Matěje.

Hrad Švihov
Unikátní vodní hrad Švihov rozprostírající se v rovinatém terénu přibližně 10 km od Klatov patřil od druhé poloviny 14. století mocnému rodu Švihovských z Rýzmberka. V monumentální pozdně gotickou pevnost jej pak přibližně o 100 let později...

Hradiště
Hradiště je dnes součástí města Blovice. Je spojeno se stejnojmenným zámkem, který obklopuje rozsáhlý park.

Hradiště Hradec u Stodu
V Hradci najdeme pozůstatky slovanského hradiště, které jsou dnes částečně zastavěny rodinnými domky.  

Kaničky
Vesnice s lidovou architekturou v romantickém údolí Starého potoka.

Koloveč
O masopustu mění v Kolovči v kouzelném mlýně staré báby na mladé krasavice. Oblíbené je také místní Muzeum techniky a řemesel. Tradiční hrnčířská výroba.

Lužany
Lužany jsou poprvé zmiňovány již v roce 1175. Nejslavnější etapa jejich historie je spojena se jménem architekta a mecenáše Josefa Hlávky.

Malechov
V drobné vísce na březích řeky Úhlavy stávalo šlechtické sídlo, které zcela zaniklo nejpozději v 19. století. Poprvé se Malechov objevuje v predikátu jakéhosi Zony z Malechova v roce 1272.