Mihovka

Červený most pod Zelenou horou
Při cestě mezi Klášterem a Nepomukem stojí barokní most, který je díky charakteristické barvě zván jako Červený most.

Klášter
Obec Klášter se rozkládá nedaleko Nepomuku pod vrchem Zelenou horou, na níž stojí stejnojmenný zámek. V obci jsou dodnes patrné pozůstatky cisterciáckého kláštera Pomuk, který byl zničen v době husitských válek.