městské domy

Kralovice
Významné regionální centrum s dominantou kostela sv. Petra a Pavla, gotické stavby proměněné ve druhé polovině 16. století pod vlivem italské renesance.

Městské domy v Kralovicích (čp. 6, 24, 25, 35, 132, 159)
Soubor měšťanských domů, nejstarší z nich již z přelomu 15. a 16. století.