městská památková zóna

Dobřany
První písemná zmínka o Dobřanech pochází z roku 1243. Ve městě najdeme řadu zajímavých památek, historické jádro bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Historické jádro města Dobřany
V Dobřanech najdeme řadu historicky cenných domů. Historické jádro města bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Historické jádro města Manětín
Pro své mimořádné památkové a urbanistické hodnoty bylo historické jádro města Manětín v roce 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou.

Historické jádro města Spálené Poříčí
Ve Spáleném Poříčí najdeme řadu historicky cenných staveb. Historické jádro bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Historické jádro Města Touškova
Město Touškov si dodnes zachovává půvabné panorama a především svou památkovou podstatu, pro niž bylo v roce 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou.

Historické jádro městečka Rabštejn nad Střelou
Nejmenší město ve střední Evropě, městská památková zóna od roku 1992.

Historické jádro městečka Úterý
Úterý si zachovalo mimořádné urbanistické a památkové hodnoty, jež byly v roce 1992 důvodem k jeho prohlášení za městskou památkovou zónu.

Horšovský Týn
Městská památková rezervace se známým renesančním zámkem, který nabízí několik prohlídkových okruhů i příležitostné výstavy.

Klatovy
Stejnojmenné nejvýznamnější královské město bývalého klatovského okresu založil ve 2. polovině 13. století Přemysl Otakar II. k ochraně pasovské obchodní stezky. V 19. století pak Klatovy prosluly zvláště pěstováním a šlechtěním karafiátů.

Manětín
Městečko usazené v malebné lesnaté krajině na úpatí Chlumské hory je známé jako „barokní perla západních Čech“, a to především díky rozsáhlému zámeckému areálu, dvojici kostelů a mimořádné kolekci sochařských děl z první poloviny 18. století.

Město Touškov
Městečko venkovského typu s dominantou pozdně barokního kostela a souborem domů s unikátně dochovanými gotickými jádry.

Městské domy v Rabštejně nad Střelou (čp. 21, eč. 63, 66, 67, 76, 77, 79)
Městská památková zóna s řadou dochovaných původních zděných, roubených i hrázděných domů z 18. a 19. století.

Poběžovice
Poběžovice (Ronšperk) leží na úpatí Českého lesa, již delší dobu zde probíhá úspěšná rekonstrukce místního zámku, který se stává místem nejrůznějších česko-německých akcí.

Rabštejn nad Střelou
Pozoruhodné lokalitě označované za „nejmenší město střední Evropy“ dominují pozůstatky středověkého hradu, barokní zámek, klášter, kostel a unikátní soubor roubených i hrázděných staveb.

Rokycany
Střed města Rokycany byl vyhlášen v roce 1992 městskou památkovou zónou, na území města je v současné době 45 nemovitých kulturních památek.

Spálené Poříčí
Město Spálené Poříčí je poprvé zmiňováno roku 1239. Najdeme v něm řadu zajímavých památek. Pozornost zaslouží především historické jádro, které bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Úterý
Městečko mimořádné urbanistické a památkové hodnoty, v roce 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu.