měšťanské domy

Historické jádro města Domažlic
Historicky cenné domy v okolí náměstí.

Měšťanské domy v Poběžovicích (čp. 2, 6, 7, 50, 64)
Soubor gotických a barokních měšťanských domů.

Městské domy v Manětíně (eč. 29, čp. 89, 92, 94, 95, 97, 101, 106, 159, 165)
Řada historicky a památkově cenných barokních měšťanských domů z doby po požáru města v roce 1712.

Městské domy v Městě Touškově
Soubor městských domů od gotiky po neorenesanci.

Městské domy v Úterý
Unikátní soubor zděných i hrázděných domů barokního a klasicistního stáří s pozůstatky gotických konstrukcí.

Městské domy ve Zbirohu (čp. 50, eč. 155, 159)
Lidová architektura z 19. století.

Radnice
Malebné městečko nabízí řadu památek v barokním slohu, které jsou v poslední době citlivě opravovány.

Rokycany
Střed města Rokycany byl vyhlášen v roce 1992 městskou památkovou zónou, na území města je v současné době 45 nemovitých kulturních památek.

Zbiroh
Městečko s přístupným zámkem na místě původního hradu, s kostelem a zajímavou lidovou architekturou.