Mešno

Lipnice
Vesnice Lipnice byla založena ve 14. století a její půdorys představuje vzácný typ okrouhlice. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Lučiště
Vesnice Lučiště se nachází nedaleko Spáleného Poříčí. První zpráva o obci pochází z roku 1379.