Měcholupy

Zaniklá středověká ves Myť
Zaniklá středověká ves se nacházela jihozápadně od osady Myť.