lom na křemen

Radonice
Vesnice se starým osídlením. Zajímavá lidová architektura.