lidová architektura

Srní
Obec Srní, nacházející se dnes v samém srdci Národního parku Šumava, založil baron Schmiedl jako dřevařskou osadu v roce 1727.

Štítary
Ves pod starobylým hradištěm Tasnovice/Štítary.

Strašice
Ve Strašicích se dochovalo několik památek, místní se snaží svou zajímavou historii prezentovat také v Muzeu středních Brd.

Svéradice
Rodiště Albrechta Chanovského z Dlouhé Vsi založili místní vladykové nejpozději ve 13. století, posléze Svéradice drželi Chanovští z Dlouhé Vsi a nakonec od 17. století byly spravovány městem Horažďovice.

Sýpky v Borovech (u čp. 10, 35, 46)
Lidovou architekturu v obci Borovy představují statky čp. 9 a 31, dále také špýchárky u čp. 6, 10, 35, 46.

Sýpky v Zahořanech (u čp. 16, 19)
Dva zděné špýchary.

Trhanov
Obec Trhanov proslula jako místo, kde zemřel Lomikar, o němž se v okolí vypráví řada děsivých pověstí. V zámku dnes obecní úřad a školy v přírodě. Vesnická památková zóna.

Třímany
Malá vesnička se nachází u Berounky a nabízí především zachovalé vesnické usedlosti.

Týček
Týček se nachází nedaleko od Zbiroha a spolu s ním také sdílel společnou historii.

Úboč
Malebná obec se zbytky tvrziště v zahradě barokní fary a původně románským kostelem sv. Mikuláše.

Újezd
Újezd je malá vesnice se zámkem, ležící nedaleko Horšic a Přeštic.

Újezd
Známý Kozinův statek (muzeum s bezbariérovým přístupem). Na nedalekém vrchu Hrádek stojí monumentální Kozinova socha z roku 1895.

Vejvanov
Historická část vsi byla roku 1995 prohlášena za vesnickou památkovou zónou.

Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)
Tzv. tkalcovské kolonie z počátku 19. století pro pracovníky manufaktury.

Venkovské domy v Rybnici (čp. 2, 3, 8, 31)
Cenný soubor roubené lidové architektury, především ve východní části návsi.

Venkovské usedlosti v Drahoňově Újezdě (čp. 3, 6)
Dvě venkovské usedlosti z 18. století.

Venkovské usedlosti v Ejpovicích (čp. 1, 2, 3)
Objekty lidové architektury z 19. století na Hlavní ulici.

Venkovské usedlosti v Hlincích (čp. 8, 9, 14, 22)
Soubor starší roubené zástavby.

Venkovské usedlosti v Hořehledech (čp. 32, 37)
V Hořehledech je k vidění několik zajímavých dokladů lidové architektury. 

Venkovské usedlosti v Hůrkách (čp. 1, 2, 3, 5)
Soubor hodnotných staveb ze starší generace lidové architektury Manětínska a severního Plzeňska z přelomu 18. a 19. století.