lidová architektura

Kasejovice
Město Kasejovice najdeme nedaleko Nepomuku. První zmínka pochází z roku 1264. Mezi zajímavými památkami vyniká kostel sv. Jakuba či židovské ghetto se synagogou.

Kbel
Vesnici Kbel najdeme nedaleko Přeštic. První zmínka o obci pochází z roku 1352.

Klenčí pod Čerchovem
Starobylé městečko, jedna z jedenácti původních chodských vsí, známé jako místo působení Jindřicha Šimona Baara či místo posledního odpočinku nechvalně proslulého Lomikara. Vesnická památková zóna.

Koloveč
O masopustu mění v Kolovči v kouzelném mlýně staré báby na mladé krasavice. Oblíbené je také místní Muzeum techniky a řemesel. Tradiční hrnčířská výroba.

Kout na Šumavě
Obec, u které prý ztratil kardinál Julian Cesarini svůj klobouk. Tvrz (obecní úřad), nepřístupný zámek, lidová architektura, krásná krajina podhorské oblasti. V blízkosti hrad Rýzmberk a Příkopy.

Krsy
Vesnice s dominantou kostela a souborem klasicistních bran.

Letiny
Rozlehlá vesnice Letiny leží nedaleko Přeštic a Blovic. Poprvé je zmiňována v roce 1248.

Lhota
Vesnická památková zóna na okraji CHKO Křivoklátsko.

Lhota pod Radčem
Lhota pod Radčem je typickým příkladem vesnice návesního typu s mladší vnitřní zástavbou. Po několika opakovaných návrzích byla roku 2004 vyhlášena vesnickou památkovou zónou.

Lipnice
Vesnice Lipnice byla založena ve 14. století a její půdorys představuje vzácný typ okrouhlice. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Lochousice
Obec raně středověkého původu, od roku 2004 vesnická památková zóna.

Lužany
Lužany jsou poprvé zmiňovány již v roce 1175. Nejslavnější etapa jejich historie je spojena se jménem architekta a mecenáše Josefa Hlávky.

Medový Újezd
V Medovém Újezdě najdeme na návsi hned několik zajímavých památek lidové architektury.

Městské domy v Kasejovicích (čp. 28, 30, 36)
V Kasejovicích najdeme více starých domů, které jsou dokladem velké přestavby způsobené opakovanými požáry. Mezi nimi vynikají objekty čp. 28, 30 a 36. 

Městské domy ve Spáleném Poříčí (čp. 31, 34, 120, 138, 159, 161)
Ve Spáleném poříčí najdeme řadu historicky cenných městských domů. Mezi nejzajímavější patří domy čp. 31, 34, 120, 138, 159 a 161.

Milínov
Vesnice Milínov leží mezi lesy nedaleko od Nezvěstic. Poblíž se nalézá zřícenina středověkého hradu Lopata.

Mítov
Vesnici Mítov najdeme blízko Nových Mitrovic. Poprvé je zmiňována roku 1349. V roce 1995 tady byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Mlýn v Mítově (čp. 14)
V Mítově najdeme roubený patrový vodní mlýn s pavlačí a se zachovaným vnitřním zařízením.

Mlýn v Ostrovci (čp. 12)
Známý pod názvem Zimův nebo také Ostrovecký mlýn.

Neurazy
Vesnice Neurazy leží mezi městy Nepomuk a Plánice. V obci najdeme několik zajímavých památek, především dřevěnou zvonici a kostel sv. Martina.