lidová architektura

Historické jádro vsi Mítov
V Mítově najdeme hodnotné stavby, jež jsou cenným dokladem lidové architektury. Roku 1995 tady byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Historické jádro vsi Olešovice
Historické jádro Olešnice tvoří zajímavé patrové, venkovské usedlosti s hrázděnými patry soustředěné kolem svažité návsi.

Historické jádro vsi Ostrovec
Vesnice je jedna z mála dochovaných obcí s původní zástavbou na Rokycansku bez pozdějších negativních vlivů.

Historické jádro vsi Pocinovice
Od roku 1995 památková zóna.

Historické jádro vsi Podmokly
Historické jádro Podmokel leží ve svahu s dominantou zámku nad ním.

Historické jádro vsi Radějov
Celistvý soubor roubené lidové architektury z 18. a 19. století.

Historické jádro vsi Řesanice
V Řesanicích najdeme několik cenných dokladů lidové architektury. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Historické jádro vsi Studená
Soubor roubených obytných i hospodářských staveb.

Historické jádro vsi Vejvanov
Dosud je ve vesnici poměrně velké množství roubených staveb.

Historické jádro vsi Zahrádka
V Zahrádce najdeme řadu cenných venkovských stavení. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Hlince
Cenný soubor lidové architektury v malebné krajině. Od roku 1995 vesnická památková zóna.

Hořehledy
Vesnici Hořehledy najdeme nedaleko Spáleného Poříčí. K vidění jsou zde zajímavé venkovské usedlosti, nedaleko obce pak zbytky středověkého tvrziště.

Horšice
Horšice najdeme nedaleko Přeštic. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1245. Významnou památkou je původně gotický kostel sv. Matěje.

Horšov
Obec, která dala název Horšovskému Týnu, do poloviny 13. století sídlo arcijáhnů, zástupců biskupa.

Hradec
Roku 1186 patřila vesnice klášteru v Kladrubech. Dominantou obce je kostel sv. Jiří.

Hradiště
Hradiště je dnes součástí města Blovice. Je spojeno se stejnojmenným zámkem, který obklopuje rozsáhlý park.

Jablečno
V Jablečně se zachoval mimořádný soubor lidové architektury, vesnickou památkovou zónou bylo prohlášeno v roce 1995.

Jarov
Cenný soubor lidové architektury ve vesnické památkové rezervaci.

Kanice
Vesnická památková zóna s barokním zámkem na místě renesanční tvrze, nedaleko zřícenina hradu Netřeb.

Kaničky
Vesnice s lidovou architekturou v romantickém údolí Starého potoka.