lidová architektura

Venkovské usedlosti v Jarově
Soubor roubené lidové architektury charakteristický pro povodí horní Berounky.

Venkovské usedlosti v Krsech (čp. 14, 15, 16, 17, 18, 31)
Několik staveb lidové architektury s klenutými klasicistními bránami.

Venkovské usedlosti v Lipnici (čp. 7, eč. 43)
Obě usedlosti jsou cenným dokladem lidové architektury. Na základě těchto památkových hodnot byla v obci vyhlášena vesnická památková zóna.

Venkovské usedlosti v Lochousicích (eč. 4, čp. 5, 6, 31, 43)
V obci je dochováno několik zděných usedlostí, štítem orientovaných do návsi.

Venkovské usedlosti v Medovém Újezdu (čp. 4, 9, 15, eč. 12)
Soubor roubených stavení z 1. poloviny 19. století.

Venkovské usedlosti v Mítově (čp. 17, 23)
Cenným dokladem lidové architektury jsou v Mítově roubená stavení čp. 17 a 23.

Venkovské usedlosti v Neurazech (čp. 47, 110)
V Neurazech najdeme venkovské usedlosti s bohatě zdobenými secesními fasádami.

Venkovské usedlosti v Nynicích (eč. 12, 17)
V obci se dochovaly roubené stavby z přelomu 18. a 19. století typické pro horní povodí Berounky.

Venkovské usedlosti v Ostrovci (čp. 3, 4, 6, 8, 14)
Soubor lidové architektury z 19. století.

Venkovské usedlosti v Potvorově (eč. 2, 8)
Cenný soubor roubených chalup a klášterní hospoda z roku 1730.

Venkovské usedlosti v Přehýšově (čp. 10, 11, 12, 38)
Řada velkých i menších usedlostí vesměs z období pozdního klasicismu.

Venkovské usedlosti v Řemešíně (eč. 7, čp. 12, 16)
Ve vesnici je dochován pozoruhodný soubor původní dřevěné lidové architektury.

Venkovské usedlosti v Třímanech (čp. 8, 17)
Hospodářské usedlosti z 19. století.

Venkovské usedlosti v Zahořanech (čp. 17, 30)
Cenný soubor roubených venkovských usedlostí.

Venkovské usedlosti v Žihli
Několik zajímavých dokladů lidové architektury.

Venkovské usedlosti ve Lhotě (čp. 20, eč. 73)
Nejcennějšími doklady původní lidové architektury jsou ve Lhotě dvě roubená obytná stavení situovaná na severní straně návsi.