lidová architektura

Bzí
Bzí je malá vesnice nedaleko Letin a Blovic. Poprvé je zmiňována již k roku 1115.

Chlum
Nejstarší zpráva o Chlumu pochází z roku 1379. Chlum byl malým vladyckým statkem. V roce 1543 byla ves přikoupena ke Zvíkovci.

Chlumčany
Chlumčany představují obec průmyslového charakteru. Zajímavou památkou je kaple Panny Marie Pomocné.

Čížkov
Vesnice Čížkov leží nedaleko Nepomuku. První spolehlivá písemná zmínka o obci pochází z roku 1237. Někdy je první zmínka kladena již do roku 1146.    

Dnešice
Dnešice jsou rozlehlá vesnice nedaleko Dobřan. První písemná zmínka pochází z roku 1115.

Dobřív
Dobřív je od roku 1995 vesnickou památkovou zónou, dochovala se zde řada zajímavých objektů lidové architektury, Švédský most a hamr.

Dolní Lukavice
Vesnice Dolní Lukavice leží nedaleko Přeštic. Poprvé je zmiňována v roce 1216. Dominantou obce je barokní zámek. 

Domažlice
Starobylé město Domažlice, centrum Chodska, nabízí řadu historických památek (Muzeum Chodska, městská věž sloužící jako rozhledna, krásné historické centrum.) Městská památková rezervace. V srpnu místo tradičních Chodských slavností.

Dožice
Vesnice Dožice se nachází nedaleko Nepomuku. V písemných pramenech se poprvé objevuje k roku 1318.

Drahoňův Újezd
O Drahoňově Újezdě pochází první písemná zpráva z roku 1352. Ve vesnici, která je památkovou zónou, se zachoval cenný soubor staveb lidové architektury.

Draženov
Malebná chodská vesnice s hodnotnou lidovou architekturou. Místo, kde žil Kozinův druh Kryštof Hrubý a v 19. století chodský praporečník Matěj Přibek. Poblíž poutní místo Dobrá Voda u Draženova. Známý smírčí kříž.

Ejpovice
Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1331. Původně byla vesnice v majetku drobné šlechty, v roce 1537 byly Ejpovice prodány městu Plzni. V držení tohoto města byla vesnice až do roku 1848.

Historické jádro vsi Dobřív
Soubor rázovitých roubených chalup typických pro podbrdskou lidovou architekturu.

Historické jádro vsi Hlince
Cenný soubor lidové architektury, vesnická památková zóna.

Historické jádro vsi Jablečno
Historické jádro vsi bylo v roce 1995 prohlášeno vesnickou památkovou zónou.

Historické jádro vsi Jarov
Cenný soubor roubené lidové architektury, početný je i soubor zděných hospodářských staveb.

Historické jádro vsi Lhota
Pro mimořádnou památkovou hodnotu bylo jádro vsi Lhota v roce 1995 prohlášeno vesnickou památkovou zónou.

Historické jádro vsi Lhota pod Radčem
Vesnice návesního typu s mladší vnitřní zástavbou.

Historické jádro vsi Lipnice
Půdorys vesnice Lipnice tvoří vzácný typ okrouhlice s téměř kruhovou ústřední návsí. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Historické jádro vsi Lochousice
Soubor dochovaných usedlostí reprezentuje venkovskou architekturu německy mluvící oblasti pohraničí z 2. poloviny 19. a začátku 20. století.