kultura popelnicových polí

Mohylové pohřebiště u Chrastavic a Milavčí
Místo nálezu tzv. milavečského vozíku.

Obrovo hradiště u Žinkov
Nad zámkem v Žinkovech se nachází Obrovo hradiště.