kostel Všech Svatých

Fara ve Kbelu (čp. 35)
V obci Kbel najdeme objekt barokní fary z roku 1753.

Historické jádro vsi Řesanice
V Řesanicích najdeme několik cenných dokladů lidové architektury. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Horšov
Obec, která dala název Horšovskému Týnu, do poloviny 13. století sídlo arcijáhnů, zástupců biskupa.

Hřešihlavy
Dominantou obce je kostel se samostatně stojící dřevěnou zvonicí z 19. století. Poblíž se nachází barokní zámek z první poloviny 18. století.

Kbel
Vesnici Kbel najdeme nedaleko Přeštic. První zmínka o obci pochází z roku 1352.

Kostel Všech svatých v Řesanicích
Řesanicím dominuje kostel Všech svatých. Jedná se o raně gotickou stavbu z 2. poloviny 13. století, jež byla později barokizována.

Kostel Všech svatých ve Kbelu
Kostel Všech svatých je dominantou obce Kbel. Stavba je gotického původu, později prošla barokními a novogotickými úpravami. Naproti kostelu se nachází barokní fara.

Řesanice
Řesanice leží nedaleko Kasejovic. Dominantou je kostel Všech svatých. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Tvrz Řesanice (čp. 18)
Tvrz byla v Řesanicích vybudována v 15. století. V 18. století byla adaptována na sýpku. Pozůstatkem jsou dnes dva oddělené objekty.