kostel sv. Vavřince

Hradec
Roku 1186 patřila vesnice klášteru v Kladrubech. Dominantou obce je kostel sv. Jiří.

Hradiště Hradec u Stodu
V Hradci najdeme pozůstatky slovanského hradiště, které jsou dnes částečně zastavěny rodinnými domky.  

Kostel sv. Vavřince přestavěný na sýpku v Merklíně
Kostel sv. Vavřince v osadě Bijadla byl po zrušení za císaře Josefa II. přebudován na sýpku.

Kostel sv. Vavřince v Krsech
V jádru gotický kostel s barokní farou na druhé straně návsi.

Kostel sv. Vavřince v Úlicích
Pozdně renesanční stavba vystavěna v letech 1615–1619.

Kostel sv. Vavřince v Žákavě
Jednolodní kostel sv. Vavřince v Žákavě má gotický původ, později byl upravován renesančně a barokně.

Kostel sv. Vavřince ve Strašicích
Gotický kostel pochází z konce 13. či z poloviny 14. století, v roce 1637 byl opraven.

Kostel sv. Vavřince ve Vrčeni
Kostel sv. Vavřince je dominantou Vrčeně. Jedná se o původně gotickou stavbu, jež byla v 19. století upravena ve stylu novogotiky.

Krsy
Vesnice s dominantou kostela a souborem klasicistních bran.

Merklín
Merklín je poprvé zmiňován roku 1356. Dominantou obce je zámek a kostel sv. Mikuláše.

Mrákov
Jedna ze starobylých chodských svobodných vesnic. Bohatý folklór. Poblíž u obce Smolov hradiště Tuhošť.

Socha sv. Václava v Žákavě
Klasicistní socha sv. Václava stojí v Žákavě před kostelem sv. Vavřince.

Šťáhlavy
Kokořovci z Kokořova vytvořili v 1. polovině 16. století základ rozsáhlého dominia, jehož centrem byly Šťáhlavy. Toto významné správní sídlo mající již koncem 18. století přes osm stovek obyvatel si své výjimečné postavení podrželo až do poloviny...

Strašice
Ve Strašicích se dochovalo několik památek, místní se snaží svou zajímavou historii prezentovat také v Muzeu středních Brd.

Stupno
Z dálky je do krajiny viditelná siluleta věže stupenského kostela. Nedaleko něj stojí cenná empírová hrobka Šternberků.

Sýpka v Merklíně (bývalý kostel sv. Vavřince)
Kostel sv. Vavřince v osadě Bijadla byl po zrušení za císaře Josefa II. přebudován na sýpku.

Tasnovice
Vesnice, ze které je nejsnáze přístupné starobylé hradiště Štítary/Tasnovice s kostelem sv. Vavřince.

Vrčeň
Vesnici Vrčeň najdeme nedaleko Nepomuku. Poprvé je zmiňována již roku 1189. Obci dominuje kostel sv. Vavřince, nedaleko stojí poutní kaple sv. Vojtěcha.

Žákava
Vesnice Žákava leží nedaleko Blovic nad pravým břehem řeky Úslavy. První zprávy o zdejší tvrzi a kostele pocházejí z roku 1350.