kostel sv. Václava

Dnešice
Dnešice jsou rozlehlá vesnice nedaleko Dobřan. První písemná zmínka pochází z roku 1115.

Fara v Dnešicích (čp. 8)
Patrovou barokní faru najdeme v Dnešicích blízko kostela sv. Václava.

Hora Svatého Václava
Kostel a malá vesnice na nápadné vyvýšenině nedaleko Poběžovic.

Kostel Narození Panny Marie v Chotěšově
Kostel Narození Panny Marie se nachází poblíž klášterního areálu v Chotěšově. Jako farní je zmiňován již roku 1366. Později byl barokizován.

Kostel sv. Václava v Dnešicích
Obci Dnešice dominuje kostel sv. Václava, který je připomínán již k roku 1352. Blízko kostela stojí barokní fara.

Kostel sv. Václava v Radnicích
Původně gotická stavba byla zcela přestavěna podle projektu Jakuba Augustona někdy kolem roku 1720.

Kostel sv. Václava v Úterý
Barokní kostel sv. Václava vystavěný v letech 1744–174.

Kostel sv. Václava v Žinkovech
V centru žinkovské návsi najdeme barokní kostel sv. Václava. Ohradní zeď zdobí vzácný soubor soch od Lazara Widemanna. 

Kostel sv. Václava ve Žďáru
Kostel sv. Václava ve Žďáru dominuje obci i celému okolí. V presbytáři se nacházejí fresky se svatováclavskou legendou z poloviny 14. století. 

Křakov
Víska Křakov na Horšovskotýnsku, jejíž dominantou je kostel sv. Václava, spadá pod obec Mířkov. Nedaleko romantická chráněná krajinná oblast Sedmihoří.

Radnice
Malebné městečko nabízí řadu památek v barokním slohu, které jsou v poslední době citlivě opravovány.

Skořice
Dominantou obce je původně gotický kostel sv. Václava, později několikát přestavovaný.

Úterý
Městečko mimořádné urbanistické a památkové hodnoty, v roce 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu.

Všeruby
Pohraniční městečko známé pobytem Boženy Němcové. Žil zde také sběratel židovských pověstí Weisel. Kostel Archanděla Michaela. Pod Všeruby spadá také ves Brůdek s památným kostelíkem sv. Václava, který měl být dle tradice postaven jako poděkování...

Žďár
Žďár je malá vesnice nedaleko Blovic. Dominantou je kostel sv. Václava. 

Žihle
Městečko na severním okraji plzeňského kraje s dvojicí barokních kostelů a několika zajímavými stavbami lidové architektury.

Žinkovy
Žinkovy najdeme nedaleko Nepomuku. Poprvé se v pramenech objevují v roce 1176. Dominantou obce je zámecký areál na břehu rybníka.