kostel sv. Prokopa

Klášter trinitářů s kostelem sv. Prokopa ve Štěnovicích (čp. 33)
Bývalý klášter řádu trinitářů s kostelem sv. Prokopa ve Štěnovicích byl zbudován z někdejšího barokního špýcharu.

Kostel sv. Prokopa v Letinech
Kostel sv. Prokopa stojí v obci Letiny na mírném návrší. Původně se jednalo o gotickou stavbu ze 14. století, později byl barokizován. 

Kostel sv. Prokopa v Nezdicích
V Nezdicích najdeme kostel sv. Prokopa. Původně gotická stavba byla později upravena barokně.

Letiny
Rozlehlá vesnice Letiny leží nedaleko Přeštic a Blovic. Poprvé je zmiňována v roce 1248.

Nezdice
Obec Nezdice najdeme nedaleko Přeštic. První písemná zpráva pochází z roku 1243.

Štěnovice
Štěnovice najdeme nedaleko Plzně. Poprvé je obec zmiňována roku 1327.