kostel sv. Jiří

Fara v Hradci (čp. 1)
 Barokní faru s mansardovou střechou najdeme blízko kostela sv. Jiří v Hradci.

Hradec
Roku 1186 patřila vesnice klášteru v Kladrubech. Dominantou obce je kostel sv. Jiří.

Kostel sv. Jiří v Hradci
Farní kostel sv. Jiří dominuje obci Hradec. Původně gotická stavba byla v 19. století upravena novogoticky. Blízko kostela se nachází patrová barokní fara.

Kostel sv. Jiří v Kostelci
Původně gotická stavba založena v první polovině 13. stolet.

Kostelec
Vesnice středověkého původu s dominantou původně gotického kostela, přestavěného před polovinou 18. století v duchu barokní gotiky.

Kout na Šumavě
Obec, u které prý ztratil kardinál Julian Cesarini svůj klobouk. Tvrz (obecní úřad), nepřístupný zámek, lidová architektura, krásná krajina podhorské oblasti. V blízkosti hrad Rýzmberk a Příkopy.