kostel sv. Jakuba a Filipa

Kostel sv. Jakuba a Filipa ve Lhotě pod Radčem
Poprvé je připomínán již roku 1352.

Lhota pod Radčem
Lhota pod Radčem je typickým příkladem vesnice návesního typu s mladší vnitřní zástavbou. Po několika opakovaných návrzích byla roku 2004 vyhlášena vesnickou památkovou zónou.