Kbel

Fara ve Kbelu (čp. 35)
V obci Kbel najdeme objekt barokní fary z roku 1753.

Kbel
Vesnici Kbel najdeme nedaleko Přeštic. První zmínka o obci pochází z roku 1352.

Kostel Všech svatých ve Kbelu
Kostel Všech svatých je dominantou obce Kbel. Stavba je gotického původu, později prošla barokními a novogotickými úpravami. Naproti kostelu se nachází barokní fara.

Mohylové pohřebiště u Kbelu
Z okolí obce Kbel pocházejí nálezy mohyl ze střední doby bronzové.