kaple sv. Barbory

Bukovec
Vesnice s románskogotickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Plzni (čp. 121)
Nejvýznamnější památka klášterního života v Plzni je bezpochyby gotický františkánský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie, jejichž počátky sahají do doby založení města.  

Kaple sv. Barbory v Seči
 Kaple sv. Barbory se nachází v lese poblíž obce Seč. U kaple vyvěrá léčivý pramen. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích
Dominantou Přeštic a okolí je monumentální barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie vystavěný dle návrhu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera a v roce 2008 prohlášený za národní kulturní památku.

Kostel sv. Barbory v Manětíně
Dříve poutní kostel sv. Barbory obklopený hřbitovem.

Kostel sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí
Kostel sv. Mikuláše najdeme ve Spáleném Poříčí na náměstí. Farní kostel tady existoval již ve 14. století. 

Nebílovy
Nebílovy jsou poprvé zmiňovány k roku 1327. Dominantou obce je barokní zámek.

Seč
Vesnici Seč najdeme blízko Blovic. První zmínka o obci pochází z roku 1318. Dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie.