kamenný kříž

Boží muka a kříže v Krsech
Smírčí a kamenný kříž, sloupková boží muka.

Boží muka, smírčí kříž a hraniční kámen u Bílova
Gotizující žulová boží muka, křížový kámen, středověká kamenná kruhová stéla, dva pamětní kříže.

Historické jádro vsi Studená
Soubor roubených obytných i hospodářských staveb.

Kaplička ve Stráži
Polygonální barokní kaple.

Kaplička, boží muka a smírčí kříž v Dřevci
Nevelká zděná kaple, smírčí kříž a sloupková boží muka.

Pošta v Klenčí pod Čerchovem (čp. 4)
Poštovní stanice je v Klenčí zmíněna již k roku 1612.