Kalec

Hospodářský dvůr Hubenov (čp. 29)
Jeden z historicky a architektonicky nejhodnotnějších hospodářských areálů u nás.