Johann de la Coronna

Městské lázně v Plzni (čp. 2386)
Na místě bývalého barokního bastionu vystavěl mlynář Říha u svého mlýna v polovině 19. století městské lázně.

Plzeň-Vnitřní Město
Jedno z nejmladších a brzy i největších královských měst vzniklo přeložením tzv. Staré Plzně, na území dnešního Starého Plzence, na výhodnější místo v Plzeňské kotlině koncem 13. století.