johanité

Hodoviz
Vesnice středověkého původu, v jejíž blízkosti se nacházejí archeologické pozůstatky pravěkého hradiště.

Horažďovice
Poddanské město Horažďovice bylo založeno ve 13. století Bavory ze Strakonic v blízkosti významného správního centra na vrchu Prácheň.

Horažďovice
Poddanské město Horažďovice bylo založeno ve 13. století Bavory ze Strakonic v blízkosti významného správního centra na vrchu Prácheň.

Kaplička a boží muka ve Štichovicích
Kamenná sloupková boží muka, opatřená na vrcholku druhotně použitým kamenným trojramenným křížem.

Kostel sv. Jana Křtitele v Úterý
Původní kostel byl zničen při velkém požáru města v roce 1694, roku 1698 nahrazen novostavbou.

Kostel sv. Jiří v Lukové
Kostel se dnes ocitá v havarijním stavu a prakticky bez mobiliáře.

Kostel sv. Petra a Pavla v Horažďovicích
Podnět k zbudování nejstaršího městského kostela dali Bavoři ze Strakonic, svou vrcholně gotickou podobu však dostal až za johanitů. Půta Švihovský pak pro hlavní kostelní oltář vymohl na konci 15. století dokonce prestižní papežské odpustky.

Kostel sv. Petra a Pavla v Křečově
Z původní gotické stavby se dochovalo pravděpodobně zdivo trojboce uzavřeného presbytáře, zbytek jednolodní stavby pochází z barokní přestavby z roku 1683. Pod kostelem pozdně barokní fara.

Úterý
Městečko mimořádné urbanistické a památkové hodnoty, v roce 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu.