Jindřich Šlik

Kostel sv. Anny v Plané
Barokní kostel svaté Anny se nachází nedaleko Plané, interiér památky je vyzdoben barokními freskami a ukrývá vzácný raně barokní epitaf.