Jan Josef Erben z Erbenů

Doubrava
Vesnice s rozlehlou návsí, v jejímž středu stojí pozdně barokní kaplička. Nedaleko se nachází pravěké mohylové pohřebiště.

Město Touškov
Městečko venkovského typu s dominantou pozdně barokního kostela a souborem domů s unikátně dochovanými gotickými jádry.