Jan Hus

Chodov
Starobylá chodská vesnice s několika dochovanými doklady lidové architektury. Smírčí kříže.

Jan Rokycana
Významný husitský teolog a představitel utrakvistické církve byl rodákem z Rokycan.

Korandovy kameny u Bzí
Na Jezevčí skále u Bzí šířil roku 1419 kazatel Václav Koranda starší pod širým nebem učení Jana Husa.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zvíkovci
První zmínka o kostele z roku 1352.

Kostel Nejsvětější Trojice v Mlečicích
Původně gotický jednolodní kostel s věží v ose západního průčelí s polygonálně uzavřeným presbytářem.

Křížové kameny v Chodově
Dva smírčí kříže.