Jakub Auguston

Bušovice
V Bušovicích se nalézá malý barokní zámek vybudovaný podle plánů Jakuba Augustona mladšího rodem Wiedersperků z Wiedersperka.

Cisterciácký klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Plasích (čp. 2)
Objekt kláštera s kostelem je ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích a funguje zde několik prohlídkových okruhů.

Fara v Dýšiné (čp. 1)
V blízkosti kostela Nejsvětější Trojice vystavěl Jakub Auguston v roce 1727 barokní patrovou faru.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Oseku
Kostel poprvé zmíněny už v roce 1352. Západně od něj fara z roku 1768.

Kostel sv. Jana Křtitele v Chodové Plané
Nejvýznamnější sakrální památkou Chodové Plané je barokní kostel svatého Jana Křtitele, který se pyšní působivým a dynamickým interiérem i rokokovým mobiliářem.

Kostel sv. Mikuláše v Boru u Tachova
Historie borského kostela svatého Mikuláše se začala psát už na počátku 13. století, dnes na místě původní románské svatyně stojí krásný vrcholně barokní chrám z poloviny 18. věku.

Kostel sv. Šimona a Judy v Dýšiné
Nejvýznamnější památkou v Dýšině je původně gotický kostel Nejsvětější Trojice a sv. apoštolů Šimona a Judy, který později barokně přestavěl Jakub Auguston.

Kostel sv. Václava v Radnicích
Původně gotická stavba byla zcela přestavěna podle projektu Jakuba Augustona někdy kolem roku 1720.

Kostel Všech svatých v Plzni-Severním předměstí
Kostel Všech svatých zřejmě patřil k zaniklé vsi Malice a byl tak nejstarším kostelem v dnešní Plzni, který disponoval farním právem.

Lautensackovský dům v Plzni-Východním předměstí
Spojením původně barokních domů, jejichž autorem byl Jakub Auguston, vznikl v roce 1804 honosný měšťanský dům, který podle svého majitele dostal jméno Lautensackovský.

Měšťanské domy v Plzni
Na náměstí Republiky a v jeho bezprostřední blízkosti najdeme řadu památkově velmi cenných měšťanských domů, nejčastěji renesančního původu, proměněné do současné podoby řadou úprav od baroka až po historismus 20. století.  

Radnice
Malebné městečko nabízí řadu památek v barokním slohu, které jsou v poslední době citlivě opravovány.

Zámek Bušovice
Od roku 1986 slouží objekt jako depozitář Studijní a vědecké knihovny v Plzni.

Zámek Malesice (čp. 1)
Jan Petr Barb z Wachsensteinu postavil na místě středověké malesické tvrze v roce 1730 barokní zámek. Stavbou pověřil proslulého plzeňského architekta Jakuba Augustona.  

Zámek Mirošov (čp. 1)
V současnosti patří soukromému majiteli, v sezóně probíhají prohlídky, případně se zde konají společenské akce.

Zámek Trpísty (čp. 1)
Malebný barokní zámek z první třetiny 18. století, který v současnosti prochází postupnou obnovou.