I. vojenské mapování

Stodola v Plzni-Jižním předměstí (čp. 2771)
Klasicistní stodola s mohutnou polovalbovou střechou a klenutým sklepením se nachází v Divadelní ulici, vznikla pravděpodobně ve dvacátých letech 19. století jako součást komplexu, který měl poskytovat administrativní a hospodářské zázemí...

Zámek Slavice (čp. 1)
Zámeček na jižním okraji Slavic, přestavěný kolem roku 1820 klasicistně a za první republiky v romantickém duchu, se dnes bohužel nachází v dezolátním stavu.