hřbitov

Kostel sv. Martina ve Všerubech
Původně románská stavba má nevelkou plochostropou loď z kvádříků, opatřenou úzkými polokruhem klenutými okny.

Kostel sv. Mikuláše v Merklíně
Kostel sv. Mikuláše dominuje obci Merklín. Zmiňován je již ve 14. století, později byl barokizován a následně upraven ve stylu klasicismu.

Kostel sv. Mikuláše v Pernarci
O kostele sv. Mikuláše se z písemných pramenů poprvé dozvídáme v roce 1360.

Kostel sv. Mikuláše v Potvorově
Pozdně románská stavba vystavěna před rokem 1241.

Kostel sv. Mikuláše ve Zdemyslicích
Původně gotický kostel sv. Mikuláše ve Zdemyslicích ze 14. století byl později upraven barokně a novogoticky.

Kostel sv. Petra a Pavla v Křečově
Z původní gotické stavby se dochovalo pravděpodobně zdivo trojboce uzavřeného presbytáře, zbytek jednolodní stavby pochází z barokní přestavby z roku 1683. Pod kostelem pozdně barokní fara.

Kostel sv. Petra a Pavla v Přestavlkách
Kostel sv. Petra a Pavla v Přestavlkách pochází z 1. poloviny 14. století. Původně gotická stavba byla později barokizována. Hlavní oltář s obrazem sv. Petra a Pavla pochází z 18. století. 

Kostel sv. Prokopa v Úněšově
Kostel je původem gotický, jako farní se připomíná již v roce 1352.

Kostel sv. Prokopa ve Všehrdech
Orientovaná stavba středověkého původu, písemně doložena již k roku 1250 jako součást vsi v majetku plaského kláštera.

Kostel sv. Václava v Číhané
Kostel stojí na mírně vyvýšeném místě, je obklopen hřbitovem. V sousedstí kostela barokní fara.

Kostel sv. Václava v Úterý
Barokní kostel sv. Václava vystavěný v letech 1744–174.

Kostel sv. Václava ve Skořicích
Kostel je jako farní poprvé připomínán již k roku 1352. U kostela se také nachází také budova fary z poloviny 18. století.

Kostel sv. Vavřince v Kožlanech
Původně gotický kostel ze Ze 14. století byl v roce 1769 barokně přestavěn.

Kostel sv. Vavřince v Tasnovicích
Bývalý farní kostel obce Štítary.

Kostel sv. Vavřince v Žákavě
Jednolodní kostel sv. Vavřince v Žákavě má gotický původ, později byl upravován renesančně a barokně.

Kostel sv. Vojtěcha ve Vejprnicích
Historickému jádru vsi dominuje barokní kostel sv. Vojtěcha, situovaný i s farou na vyvýšenině s bývalým hřbitovem na severovýchodním okraji jádra.

Kostel U Svatých v Domažlicích
Původní kostel patrně ze 14. století, dnes z velké části přestavěn.

Kostel Všech svatých ve Kbelu
Kostel Všech svatých je dominantou obce Kbel. Stavba je gotického původu, později prošla barokními a novogotickými úpravami. Naproti kostelu se nachází barokní fara.

Nepomuk
Nepomuk je jedním z hlavních center okresu Plzeň-jih. V roce 1730 byl povýšen na město. Mezi zajímavé památky patří kostel sv. Jana Nepomuckého či kostel sv. Jakuba Většího. Nejznámějším rodákem je sv. Jan Nepomucký.

Přeštice
Přeštice patří k hlavním centrům okresu Plzeň-jih. První písemná zmínka pochází z roku 1226. Dominantou města je velkolepý chrám Nanebevzetí Panny Marie. Nejznámějším rodákem je skladatel a pedagog Jakub Jan Ryba.