hradiště

Kout na Šumavě
Obec, u které prý ztratil kardinál Julian Cesarini svůj klobouk. Tvrz (obecní úřad), nepřístupný zámek, lidová architektura, krásná krajina podhorské oblasti. V blízkosti hrad Rýzmberk a Příkopy.

Lhota
Vesnická památková zóna na okraji CHKO Křivoklátsko.

Meclov
Vesnice s kostelem Archanděla Michaela. Poblíž rovinné sídliště doby bronzové (Březí).

Městské domy v Blovicích (čp. 23, 24, 148, 149)
Na Masarykově náměstí v Blovicích najdeme zajímavé domy čp. 23 a 24. Klasicistní domy čp. 148 a 149 stojí v Hradišťské ulici. Stavba čp. 148 sloužila dříve jako muzeum. 

Mítov
Vesnici Mítov najdeme blízko Nových Mitrovic. Poprvé je zmiňována roku 1349. V roce 1995 tady byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Obrovo hradiště u Žinkov
Nad zámkem v Žinkovech se nachází Obrovo hradiště.

Radkovice
Vesnice Radkovice se rozkládá nedaleko Přeštic. V okolí se nacházejí pozůstatky hradiště Jindřín.

Sídliště Křemenáč u Břas
Výšinné sídliště Křemenáč bylo osídleno ve dvou obdobích, a to v eneolitu a v době halštatské.

Sklená Huť
Hradiště Bílá skála poskytuje dobrý rozhled do krajiny. Datace jeho osídlení je však dosud nejasná.

Sousoší Ukřižování a boží muka v Hradišti
Nedaleko Hradiště najdeme u osady Bohušov barokní sousoší Ukřižování a sochu Archanděla Michaela. Blízko stojí také klasicistní boží muka. 

Střapole
Poblíž Berounky se nachází zbytky původního hradiště.

Všeruby
Oblast osídlena již v pravěku. Významné středověké feudální sídlo, dochovaný románský tribunový kostel.

Zámek Hradiště (čp. 1)
Zámek Hradiště najdeme blízko města Blovice. Barokní stavba byla v 19. století přestavěna v novogotickém duchu. Dnes zde sídlí Muzeum jižního Plzeňska. 

Zámek Hradiště (čp. 1) (2)
Zámek Hradiště najdeme blízko města Blovice. Barokní stavba byla v 19. století přestavěna v novogotickém duchu. Dnes zde sídlí Muzeum jižního Plzeňska. 

Zaniklý Liškův hrad u Mítova
Severně od Mítova můžeme najít zříceninu Liškova hradu a pozůstatky hradiště.

Žďár
Žďár je malá vesnice nedaleko Blovic. Dominantou je kostel sv. Václava. 

Žinkovy
Žinkovy najdeme nedaleko Nepomuku. Poprvé se v pramenech objevují v roce 1176. Dominantou obce je zámecký areál na břehu rybníka.

Zřícenina hradu Prácheň u Velkých Hydčic
Zřícenina na vrchu Prácheň připomíná hrad vystavěný po roce 1315 na místě staršího slovanského hradiště z přelomu 10. a 11. století, který měl nejen prezentovat moc a bohatství Bavorů ze Strakonic, ale sloužit také jako důležitý opěrný bod pro...

Zřícenina hradu Vlčtejn
Hrad Vlčtejn dominuje stejnojmenné obci. Poprvé je zmiňován k roku 1362. V 18. století byl uváděn jako zřícenina, později byl romanticky upravován.