Homberkové

Kostel Nejsvětější Trojice v Mešnu
Kostel se stal dominantou obce, jeho štíhlá věž je viditelná již zdálky.

Mešno
Kostel Nejsvětější Trojice je dominantou nejen obce, ale celého okolí.