Hanuš Zápal

Benešova škola v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1691)
Benešova základní škola na plzeňském Jižním předměstí je spolu s přilehlým objektem školky ilustrativním příkladem progresivních tendencí, které v meziválečném období pronikaly do československé architektury a jež se dotkly i podoby a...

Českobratrský kostel v Kralovicích
Moderní puristická stavba s ojedinělými historizujícími detaily, jíž dominuje nevysoká boční čtyřhranná věž z režného zdiva s jehlancovou střechou.

Divadelní a dekorační sklad a dílny v Plzni-Jižním předměstí (čp. 330)
Kubistická budova, která slouží k uskladnění kostýmů, rekvizit a kulis divadla J. K. Tyla, byla postavena na počátku dvacátých let minulého století podle návrhu architekta Hanuše Zápala.

Gymnázium Luďka Pika v Plzni-Doubravce
Areál dnešního Gymnázia Luďka Pika navrhl na sklonku dvacátých let minulého století Hanuš Zápal, školní budovy jsou do současnosti dokladem kvalit meziválečného československého funkcionalismu.

Historické jádro vsi Nynice
Zástavba je situována kolem oválně svažité návsi s rybníkem.

Kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích
Původně se jednalo o románský kostel, s jehož existencí je třeba počítat nejpozději ve druhé polovině 12. století.

Kostel U Ježíška v Plzni-Východním předměstí
Malý barokní kostelík s netradičním zasvěcením vyniká především zajímavým postavením, neboť byl po celou dobu své existence v soukromých rukách.  

Masarykovo gymnázium v Plzni-Východním předměstí (čp. 878)
Budovu dnešního Masarykova gymnázia v Plzni vystavěl ve 20. letech 20. století Hanuš Zápal v duchu dekorativismu a kubismu.  

Náhrobek Karla Klostrmanna na Ústředním hřbitově v Plzni-Doubravce
Náhrobek prozaika a romanopisce Karla Klostermanna na Ústředním hřbitově v Plzni – Doubravce vytvořili architekt Hanuš Zápal a sochař Otokar Walter, má připomínat hlavní téma spisovatelových děl, Šumavu.

Náhrobek zastřelených dětí na Ústředním hřbitově v Plzni-Doubravce
Prostý šestiboký náhrobek na Ústředním hřbitově v Plzni – Doubravce upomíná na šest dětí, které byly zastřeleny v Koterovské ulici během hladových bouří v červnu 1918.

Obchodní akademie v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1530)
Budova obchodní akademie na Jižním předměstí tvoří část velkého komplexu, který byl na dnešním náměstí T. G. Masaryka postaven mezi lety 1911 a 1934 podle návrhu architekta Hanuše Zápala.

Pivovar Prazdroj v Plzni
Plzeňský měšťanský pivovar byl vybudován v roce 1842, aby plzenští právovárníci mohli konkurovat oblíbenému bavorskému pivu. Pivovar si rychle získal oblibu i v zahraničí a byl téměř nepřetržitě až do současnosti modernizován.  

Plzeň-Vnitřní Město
Jedno z nejmladších a brzy i největších královských měst vzniklo přeložením tzv. Staré Plzně, na území dnešního Starého Plzence, na výhodnější místo v Plzeňské kotlině koncem 13. století.

Proboštství s kostelem Zvěstování Panny Marie v Mariánském Týnci
V roce 1699 bylo při kostele založeno proboštství, které obývali plaští cisterciáci pečující o duchovní správu a provoz stále oblíbenějšího poutního místa.

Škola v Plasích (čp. 280)
Budova Masarykovy obecné a měšťanské školy vystavěna podle návrhu architekta Hanuše Zápala v letech 1933–1934.